Ekran - Łódzka - Warszawska ( wlot od Łodzi i Warszawy )